Szkoła

Egzamin ósmoklasisty

W dniach 15, 16, 17 kwietnia 2019 roku uczniowie klas 8 przystępują do egzaminów ósmoklasisty.

Uczniowie klasy 8 przychodzą do szkoły o godz. 8:15 w strojach galowych bez telefonów komórkowych. Każdy uczeń powinien mieć ze sobą legitymację szkolną, długopis z czarnym atramentem.

W tych dniach pozostali uczniowie mają wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Informacja o akcji strajkowej

Szanowni Państwo,

W związku z brakiem porozumienia Rządu ze Związkami Zawodowymi ZNP od dnia 08 kwietnia 2019 r. do odwołania pracownicy Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Gromcu podejmą akcję strajkową.
Wobec powyższego przypominam, że w szkole nie będą prowadzone zajęcia edukacyjne.

Z poważaniem,

Dyrektor ZSP Gromiec

Komunikat Burmistrza Libiąża!

Szanowni Państwo

Rodzice Uczniów libiąskich szkół i przedszkoli samorządowych

W związku z zapowiadanym w dniu 8 kwietnia 2019 roku strajkiem nauczycieli informuję,
że jesteśmy w stałym kontakcie z dyrektorami szkół i przedszkoli, w celu zapewnienia dzieciom
i młodzieży bezpieczeństwa w czasie strajku.

Nauczyciele, podobnie jak inne grupy zawodowe, mają prawo do strajku. Urząd nie ma podstaw do utrudniania jego wszczęcia lub prowadzenia. Musi się on odbyć ze wszelkimi jego konsekwencjami.

Rozumiem postulaty środowiska oświatowego, ale najważniejsze to zapewnienie opieki i bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży. Mając świadomość, że skutki zapowiadanego strajku dotkną najmłodszych mieszkańców naszej gminy dyrektorzy zostali zobowiązani do podjęcia działań mających na celu zminimalizowanie jego skutków.

W przypadku, gdy dyrektor uzna, że nie ma możliwości zapewnienia opieki i bezpieczeństwa podopiecznym w czasie akcji strajkowej, może rozważyć zawieszenie zajęć na podstawie § 18 ust. 2 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sporu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.). Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli wystąpiły na danym terenie zdarzenia, którą mogą zagrozić zdrowiu uczniów.
O zawieszeniu zajęć dyrektor zawiadamia organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Ponieważ nie można przewidzieć czy i jak długo potrwa akcja strajkowa, decyzja o zawieszeniu zajęć będzie miała miejsce na każdy kolejny dzień.

Informacje o bieżącej sytuacji i podejmowanych działaniach umieszczane będą na stronach internetowych szkół i przedszkoli, dziennikach elektronicznych oraz tablicach ogłoszeń w szkołach
i przedszkolach. Dlatego zwracam się do Państwa z prośbą o monitorowanie informacji i stosowanie się do zamieszczanych przez dyrektorów komunikatów.

Aby zagospodarować wolny czas w trakcie strajku, dzieci i młodzież będą mogły skorzystać ze specjalnej oferty zaproponowanej przez libiąskie instytucje kultury, szczegóły będą zamieszczane bezpośrednio na stronach LCK czy Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Szanowni Państwo, wyrażam nadzieję, że zgodna współpraca i wyrozumiałość pomogą sprostać wyzwaniom, które staną przed nami w tym szczególnym czasie.

Burmistrz Libiąża

Jacek Latko

Nowi czytelnicy w szkolnej bibliotece

Pasowani na czytelnika to oficjalne przyjęci najmłodszych uczniów do grona czytelników biblioteki. Organizowane co roku przez bibliotekarz Barbarę Głodowską, weszło na stałe do kalendarza szkolnych wydarzeń.

Dzieci zapoznały się z regulaminem i księgozbiorem biblioteki, wysłuchały próśb książki. Najważniejszym momentem całej uroczystości było złożenie przyrzeczenia przez pierwszoklasistów i sam fakt pasowania na czytelnika biblioteki szkolnej .
Na zakończenie wszyscy uczniowie składając uroczyste przyrzeczenie zobowiązali się do przestrzegania zasad bibliotecznych i szanowania wypożyczonych książek, po czym zostali pasowani na pełnoprawnych czytelników biblioteki szkolnej. Na pamiątkę tego wydarzenia otrzymali imienne dyplomy. Obecnie uczniowie klas pierwszych należą do naszych najaktywniejszych czytelników.

Wszystkim małym czytelnikom życzymy wspaniałych przygód w świecie książek.B

 

Kilka słów o Dniu Kobiet

Dzień Kobiet jest oficjalnie celebrowany 8 marca w 55 krajach. Mężczyźni obdarowują wówczas najbliższe kobiety kwiatami i drobnymi prezentami. Jedynie w Tunezji święto to jest obchodzone 13 sierpnia.

Z okazji Dnia Kobiet pragniemy życzyć drogim Paniom wszystkiego najlepszego, aby nigdy na Waszych twarzach nie zabrakło uśmiechu; ponadto dużo radości i miłości, spełnienia najskrytszych marzeń i poczucia bezpieczeństwa!

Trochę historii…

W 1910 roku Międzynarodówka Socjalistyczna w Kopenhadze, mając na celu krzewienie idei praw kobiet oraz budowanie społecznego wsparcia dla powszechnych praw wyborczych dla kobiet, ustanowiła obchodzony niemal na całym świecie Dzień Kobiet – jednak bez konkretnej jego daty.

W Polsce święto to szczyty swej popularności osiągnęło w okresie PRL. Najczęstszym wówczas podarunkiem były kwiaty – początkowo goździki, później natomiast tulipany. W zakładach pracy i szkołach Dzień Kobiet obchodzono obowiązkowo. Ówczesna władza korzystała z okazji, by uzupełnić braki w zaopatrzeniu, dlatego kobietom wręczano takie podarki jak ręczniki, rajstopy czy kawę.

Wycieczka do Kopalni Soli w Bochni

Dnia 12 lutego 2019r. uczniowie klasy 3, 4 i 5 wraz z opiekunami zwiedzili najstarszą w Polsce Kopalnię Soli w Bochni, która dziś po prawie ośmiu wiekach wydobywania soli wygląda jak podziemne miasto.

Zwiedzanie kopalni dzieci rozpoczęły od zjazdu pod ziemię ciemnym, wilgotnym szybem Campi. Zjechały windą na głębokość 212 metrów. Zwiedzanie kopalni miało charakter podróży w czasie.  W opowiadaniu o bocheńskiej soli sympatycznej przewodniczce pomogły multimedialne postaci: królowie polscy, kupcy genueńscy. Za pomocą holograficznych, interaktywnych inscenizacji i przestrzennych słuchowisk pokazane zostały średniowieczne techniki wydobywcze, zwyczaje górnicze oraz inne aspekty z życia kopalni. Zwiedzający mieli wrażenie, jakby praca górników w kopalni odbywała się tuż obok nich. W pamięci zwiedzających na długo pozostaną prezentacje obrazujące dawny system wentylacji, systemy transportowe, pracę wypalaczy metanu jak również zalanie wodą podziemnych chodników.

Kolejną atrakcją było zwiedzanie kaplicy św. Kingi, gdzie uczniowie poznali legendę o pierścieniu św. Kingi i odkryciu soli na bocheńskiej ziemi. Po zwiedzaniu uczniowie mieli czas na posiłek, rozmowę, zabawę, grę w piłkę nożną i zakup pamiątek. Trzygodzinny pobyt w kopalni okazał się niezwykłą przygodą, interesującą lekcją i świetną zabawą. Opiekunami wycieczki były wychowawczynie Jolanta Kosowska, Kornelia Siuda i Elwira Świtalska

Bal karnawałowy

Dnia 11 lutego przedszkolaki oraz uczniowie ZSP w Gromcu bawili się na balu karnawałowym. Sala balowa zamieniła się w zaczarowaną krainę pełną wróżek, księżniczek, kowbojów, duchów, sportowców i innych barwnych postaci z kreskówek oraz bajek.

Wystrój sali wprowadził w radosny nastrój oraz zachęcał wszystkich do wesołej zabawy. Przy kolorowych światłach, dymie i dźwiękach muzyki dzieci mogły pobawić się ze szkolnymi rówieśnikami,  rodzicami i nauczycielami. Rozrywkę zapewnił zaprzyjaźniony DJ, który nikomu nie pozwolił się nudzić. Dzieci chętnie uczestniczyły we wspólnych tańcach i zabawach muzyczno – ruchowych. Podczas krótkich przerw wszystkie dzieci udały się na poczęstunek przygotowany przez rodziców. Wszyscy były zmęczeni, ale zachwyceni. Bal długo zostanie w naszej pamięci. Z niecierpliwością czekamy na następną zabawę karnawałową. Wszystkim, którzy zorganizowali zabawę bardzo serdecznie dziekujemy.

2018 Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości

W związku z 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości Sejm Rzeczpospolitej Polskiej ogłosił, że rok 2018 będzie „Rokiem Niepodległej”. Narodowe Święto Niepodległości to najważniejsze święto państwowe w Polsce. Obchodzone jest dla upamiętnienia 11 listopada 1918 roku, kiedy to Nasza Ojczyzna odrodziła się po 123 latach niewoli. 11 listopada 2018 roku przypadła 100. rocznica tego wielkiego wydarzenia.

11 listopada 1918 r. spełnił się sen pokoleń Polaków – Państwo Polskie narodziło się na nowo. Po rozbiorach i latach niewoli, rusyfikacji i germanizacji, po wielkich powstaniach, wolna Polska powróciła na mapę świata” – czytamy
w uchwale Sejmu. Jak podkreślono w dokumencie, to dzięki tym, którzy pozostali nieugięci, nasz Naród wyszedł zwycięsko
z dziejowej próby. “Odzyskanie niepodległości dokonało się poprzez walkę pełną poświęcenia i bohaterstwa nie tylko na polach bitew, ale i w codziennych zmaganiach o zachowanie duchowej i materialnej substancji narodowej oraz w codziennym trwaniu polskich rodzin” – głosiła uchwała.

Nasza szkoła również włączyła się w obchody „Roku Niepodległej” i uczestniczyła w różnych zewnętrznych inicjatywach oraz podjęła szkolne działania w wybranych obszarach ujętych w planach dydaktycznych i szkolnym programie wychowawczym.

Czytaj dalej