Oferta przedszkola

Oferta naszego przedszkola jest bardzo bogata oraz posiada różnorodne atrakcje, które powodują, że dziecko chętnie przebywa w naszej placówce. Kierujemy się zasadą, że pobyt dziecka w przedszkolu to nie tylko nauka, ale również czas na dziecięcą, beztroską zabawę w bezpiecznych warunkach sprzyjających rozwojowi dziecka.

Zapewniamy:

 • Wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę pedagogiczną otwartą na potrzeby dziecka.
 • Nowoczesne metody, sprawdzone formy pracy z dziećmi oparte na wypracowanej koncepcji pedagogicznej.
 • Opiekę specjalistyczną (pedagog, logopeda).
 • Życzliwą i miłą atmosferę.
 • Zaangażowany w swoją pracę personel obsługowy.

Dzieciom:

 • Ładne, estetyczne, bogato wyposażone sale zabaw, duży i bezpieczny plac zabaw
 • Smaczne domowe posiłki zgodne z zasadami zdrowego żywienia.
 • Interesujące i różnorodne zajęcia edukacyjne i zabawy.
 • Liczne imprezy, uroczystości przedszkolne, wyjścia i spotkania z ciekawymi ludźmi.
 • Udział dzieci w konkursach, w przeglądach, spotkaniach i uroczystościach organizowanych przez szkołę podstawową
 • Dobre i solidne przygotowanie dziecka do nauki w szkole.
 • Zajęcia dodatkowe dostosowane do potrzeb dziecka i zgodne z oczekiwaniami rodziców.
 • Możliwość udziału w spotkaniach i zabawach integracyjnych dla nowych przedszkolaków

Rodzicom:

 • Możliwość współdecydowania o sprawach przedszkola oraz podejmowania różnorodnych działań na rzecz dzieci i placówki.
 • Bieżącą wymianę spostrzeżeń na temat rozwoju dziecka.
 • Pomoc i wsparcie rodziców w działaniach wychowawczych.
 • Zajęcia i zabawy integracyjne z udziałem rodziców.

Co jest dla nas ważne?

 • Dbamy o odpowiednie warunki dla harmonijnego rozwoju uczuć, myślenia, umiejętności społecznych.
 • Rozwijamy dbałość o własne zdrowie i higienę osobistą.
 • Wdrażamy do samodzielności, dbania o ład i porządek.
 • Dbamy o bezpieczeństwo dzieci wpajając im zasady i przestrzegając ich.
 • Wyrabiamy zwinność i sprawność ruchową.
 • Rozwijamy umiejętność zgodnego współżycia i współdziałania w grupie.
 • Kształtujemy podstawowe powinności moralne.
 • Dostarczamy doświadczeń do nabywania umiejętności rozumienia, słuchania i mówienia.
 • Kształtujemy umiejętności logicznego myślenia i zdobywania orientacji w zakresie podstawowych pojęć matematycznych.
 • Kształtujemy wrażliwość muzyczną i plastyczną.
 • Tworzymy warunki do poznawania i zdobywania wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym.
 • Ukazujemy piękno przyrody i uczymy dostrzegania, odkrywania, odbierania i przeżywania wrażeń estetycznych.
 • Kształtujemy u dzieci poczucie przynależności społecznej do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej.
 • Tworzymy warunki do osiągnięcia pełnej gotowości szkolnej.

Zajęcia dodatkowe dla dzieci:

 • zajęcia z logopedą
 • zajęcia z pedagogiem
 • zajęcia muzyczno – taneczne
 • zajęcia sportowe
 • zajęcia komputerowe
 • język angielski dla wszystkich grup wiekowych
 • religia dla 5 i 6-latków
 • zajęcia sensoryczne
 • zajęcia przyrodnicze i ekologiczne
 • zajęcia kulinarne
 • zajęcia sportowe na sali gimnastycznej i na placu przedszkolnym

Uroczystości przedszkolne:

 • Pasowanie na Przedszkolaka
 • Dzień Kropki
 • Dzień Życzliwości
 • Święto Niepodległości
 • Dzień Pluszowego Misia
 • Andrzejkowe wróżby
 • Spotkanie z Mikołajem
 • Wspólne kolędowanie – “Jasełka”
 • Dzień Babci i Dziadka
 • Powitanie Wiosny
 • Święto Ziemi
 • Dzień Rodziny
 • Pożegnanie Przedszkola
 • Bal Karnawałowy

Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o:

 • Podstawę programową i program wychowania przedszkolnego
 • Metody M. Bogdanowicz, B. Racławskiego, P. Dennisona, W Sherborne
 • Program promocji zdrowia
 • Program antynikotynowy “Nie pal przy mnie”
 • Program Ministerstwa Zdrowia „ Dzieciństwo bez próchnicy”
 • Programy profilaktyczne „Czyste powietrze wokół nas” oraz „ Kubusiowi przyjaciele natury”
 • Miesięczne plany pracy poszczególnych grup.
 • “Odblaskowa Szkoła” – program profilaktyczny z zakresu bezpieczeństwa we współpracy ze szkołą podstawową
 • Zajęcia z glottodydaktyki dla dzieci z problemami czytania i pisania
 • Zajęcia plastyczno – techniczne
 • Zajęcia grafomotoryczne
Font Resize
Contrast