ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO W NOWYM REŻIMIE SANITARNYM

Ze względu na wciąż obowiązujący na terenie kraju stan epidemii i związane z tym ograniczenia, szkoła nie będzie mogła zorganizować tradycyjnej, uroczystej akademii dla całej społeczności szkolnej. 
Świadectwa będą wydawane uczniom przez wychowawców na świeżym powietrzu,  na boisku szkolnym w wyznaczonych godzinach dla danej klasy. Kierując się bezpieczeństwem uczniów i nauczycieli odbiór świadectw odbędzie się przy zachowaniu zaleceń Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. 

Harmonogram wydawania świadectw: 

Klasa 1 godz. 8:30 
Klasa 2 godz. 9:00 
Klasa 3 godz. 9:30 
Klasa 4 godz. 10:00 
Klasa 5 godz. 10:30 
Klasa 6 godz. 11:00 

Wręczenie świadectw klasie 7 i 8 odbędzie się na sali gimnastycznej o godz. 10:15 

Ze względu na obowiązujący w szkołach reżim sanitarny, wręczenie świadectw odbędzie się wyjątkowo bez udziału rodziców. 

Font Resize
Contrast