ZWROTY PODRĘCZNIKÓW I INNYCH KSIĄŻEK WYPOŻYCZONYCH Z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ


Od poniedziałku do środy klasy od 1 do 6 oddają swoje zestawy podręczników i pozostałe książki z biblioteki szkolnej. W czasie oddawania książek będą obecni wychowawcy każdej z klas, którzy poinformują wcześniej swoją klasę o zasadach zwrotów.
TERMINY ZWROTÓW:
kl. 1 poniedziałek godz. 9:00 do 9:45
kl.2 poniedziałek godz. 9:45 do 10:30
kl. 3 poniedziałek godz. 10:30 do 11:30
kl. 4 wtorek godz. 10:00 do 11:00
kl.5 wtorek godz. 9:00 do 10:00
kl.6 środa godz. 10:00 do 11:00

Proszę aby uczniowie zdjęli oprawki, zgumowali podkreślenia, skleili rozerwania.
PODRĘCZNIKI MUSZĄ BYĆ OPISANE W OKIENKACH W KSIĄŻCE IMIENIEM I NAZWISKIEM!
DO ODDAWANYCH INNYCH KSIĄŻEK NIŻ PODRĘCZNIKI PROSZĘ WŁOŻYĆ KARTKĘ Z IMIENIEM I NAZWISKIEM- DO KAŻDEJ KSIĄŻKI!
Uczniowie przychodzą w maseczkach, wejście od strony boiska, w drzwiach przy stoliku oddają książki.
NALEŻY ZACHOWYWAĆ BEZPIECZNĄ ODLEGŁOŚĆ. JEŻELI POJAWI SIĘ KONIECZNOŚĆ WEJŚCIA DO BUDYNKU SZKOŁY UCZNIOWIE DEZYNFEKUJĄ DŁONIE I ZAJMUJĄ MIEJSCA WSKAZANE PRZEZ WYCHOWAWCÓW.
Równocześnie z oddanie książek uczniowie odbierają rzeczy pozostawione w szafkach. 

Font Resize
Contrast