Planowana organizacja pracy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Marii Konopnickiej w Gromcu w roku szkolnym 2020/2021

 1. Rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się dla uczniów klas 1-8 w dniu 1 września 2020 r. o godz. 9:00 na boisku szkolnym. 
 2. Dzieci z przedszkola przychodzą do przedszkola w dniu 01.09.2020 zgodnie z godzinami pobytu dziecka. Przy głównym wejściu do szkoły dziecko jest odbierane od rodzica przez pracownika przedszkola. Wejście dla dzieci przedszkolnych to główne wejście do szkoły. Przy drzwiach wejściowych znajduje się domofon do kontaktu przy odbiorze dzieci z przedszkola.
 3. Uczniowie przychodzą do szkoły w różnych wyznaczonych godzinach, zgodnie z planem lekcji. Wejście dla uczniów szkoły to wejście od strony boiska. Po wejściu do szkoły dezynfekują ręce, przebierają się w szatni i udają się do klasy. W salach czekają na nich nauczyciele.
 4. Wyprawka dla dzieci przedszkolnych i dla klasy pierwszej zostanie podana w dniu 1 września 2020r.
 5. Na terenie szkoły nie mogą przebywać osoby postronne, w tym rodzice.
 6. Uczniowie uczą się w miarę możliwości w wyznaczonej sali. W każdej sali znajduje się płyn dezynfekujący wraz z instrukcją jego użytkowania. Nauczyciel wychodząc z sali otwiera okna. W razie możliwości sale są wietrzone podczas lekcji.
 7. Uczniowie w czasie przerw przebywają w wyznaczonym obszarze, nie stykają się z uczniami z innej klasy.
 8. Nauczyciele  klas I-III w czasie przerw przebywają z klasą. W klasach I-III uczniowie mają przerwy rotacyjnie.
 9. Po przerwie korytarze są wietrzone przez pracowników obsługi.
 10. W miarę możliwości na dłuższych przerwach wychodzą na zewnątrz wg harmonogramu.
 11. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się w zespołach klasowych w miarę możliwości odbywają się zewnątrz. 
 12. Obiady wydawane są w 2 turach dla szkoły. Posiłki dzieciom przedszkolnym wydawane są w przedszkolu.
 13. W toaletach umieszczone są instrukcje mycia rąk.
 14. Na tablicach ogłoszeń znajdują się wymagane nr telefonów.
 15. Szkoła posiada nr. telefonów do rodziców. Rodzice odbierają telefony lub jak najszybciej oddzwaniają.
 16. Rodzice podpisują zgody na pomiar temperatury uczniów w razie podejrzenia, że uczeń ma gorączkę. Pomiaru temperatury dokonuje wyznaczony pracownik termometrem bezdotykowym.
 17. Pracownicy obsługi wyposażeni są w niezbędne środki ochronne, odpowiadają za mycie i dezynfekcję przydzielonych obszarów zgodnie z procedurami.
 18. Przy drzwiach wejściowych do szkoły znajduje się kosz na zużyte maseczki i rękawiczki jednorazowe.
 19. Uczniowie i pracownicy mogą używać maseczek lub przyłbic. 
 20. Z sal usunięte są przedmioty, których nie można umyć i zdezynfekować.
 21. Zajęcia pozalekcyjne odbywają wg tych samych zasad co zajęcia lekcyjne.
 22. W szkole zostało wyznaczone miejsce – izolatka wyposażona w niezbędny sprzęt.
 23. Po zajęciach 1 raz dziennie dezynfekowany jest sprzęt sportowy. Nauczyciel nie może używać tego samego sprzętu w różnych klasach.
 24. Rodzice poprzez dziennik elektroniczny przekazują wychowawcom informacje o uczniach posiadających alergię.
 25. Szkoła stosuje Procedury bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Font Resize
Contrast