Archiwum kategorii: Szkoła

ŚWIĘTA MAJOWE – 1, 2, 3 MAJA


Święto Pracy, Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy,popularnie zwany 1 Maja – międzynarodowe święto klasy robotniczej, obchodzone od 1890 corocznie 1 maja. W Polsce Święto Pracy jest świętem państwowym od 1950 r.

Powiewa flaga,
gdy wiatr się zerwie.
A na tej fladze
biel jest i czerwień.

Czerwień – to miłość,
biel – serce czyste…
Piękne są nasze
barwy ojczyste.


/Cz. Janczarski “Flaga”/

Dzień Flagi Państwowej Rzeczypospolitej Polskiej
obchodzony jest w Polsce 2 majaa jego główną rolą
jest popularyzowanie wiedzy o polskiej tożsamości i symbolach narodowych. Barwy widniejące na fladze państwowej są jednym
z ważniejszych elementów tożsamości narodowej.
Polskie barwy narodowe kształtowały się na przestrzeni
wielu stuleci i mają jako jedne z niewielu pochodzenie heraldyczne. Dzień flagi jest jednym z najmłodszych świąt państwowych dlatego powinno się go propagować i jak najwięcej o nim mówić,
 przecież w każdym z nas bije biało-czerwone serce.


Konstytucja 3 Maja – uchwalona została 3 maja 1791 roku,  
 regulowała prawo RON, wprowadzając ład do zanarchizowanych rządów magnaterii. Autorami Konstytucji 3 Maja byli Król Stanisław August Poniatowski,Ignacy Potocki, Hugo Kołłątaj  i Stanisław Małachowski.
Konstytucja miała na celu naprawę Rzeczypospolitej, 
           która znajdowała się wówczas w trudnej sytuacji społecznej politycznej.
Uchwalenie Konstytucji 3 Maja – obraz Jana Matejki, 1891Świętowanie 3 Maja było zakazane we wszystkich zaborach,
dopiero po I Wojnie Światowej kiedy Polska odzyskała niepodległość
Święto Konstytucji 3 Maja zostało wznowione.
Podczas II Wojny Światowej święto zostało zdelegalizowane.
Dopiero w 1981 roku władza ludowa zezwoliła na obchody 3-majowe. Od 1989 roku Święto Konstytucji 3 Maja – znów jest świętem narodowym.
 
 
Czy to można zrozumieć,
czy w to można uwierzyć,
że kiedyś dzieciom broniono
polskich pacierzy?
 
Że się po polsku czytać uczono 
po kryjomu 
i że tylko w domu 
i bardzo ostrożnie 
o historii polskiej mówić było można?

/Janina Majewska “Czy to można zrozumieć”/

Życzymy udanego świętowania!

Egzamin ósmoklasisty

W dniach 15, 16, 17 kwietnia 2019 roku uczniowie klas 8 przystępują do egzaminów ósmoklasisty.

Uczniowie klasy 8 przychodzą do szkoły o godz. 8:15 w strojach galowych bez telefonów komórkowych. Każdy uczeń powinien mieć ze sobą legitymację szkolną, długopis z czarnym atramentem.

W tych dniach pozostali uczniowie mają wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Informacja o akcji strajkowej

Szanowni Państwo,

W związku z brakiem porozumienia Rządu ze Związkami Zawodowymi ZNP od dnia 08 kwietnia 2019 r. do odwołania pracownicy Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Gromcu podejmą akcję strajkową.
Wobec powyższego przypominam, że w szkole nie będą prowadzone zajęcia edukacyjne.

Z poważaniem,

Dyrektor ZSP Gromiec

Komunikat Burmistrza Libiąża!

Szanowni Państwo

Rodzice Uczniów libiąskich szkół i przedszkoli samorządowych

W związku z zapowiadanym w dniu 8 kwietnia 2019 roku strajkiem nauczycieli informuję,
że jesteśmy w stałym kontakcie z dyrektorami szkół i przedszkoli, w celu zapewnienia dzieciom
i młodzieży bezpieczeństwa w czasie strajku.

Nauczyciele, podobnie jak inne grupy zawodowe, mają prawo do strajku. Urząd nie ma podstaw do utrudniania jego wszczęcia lub prowadzenia. Musi się on odbyć ze wszelkimi jego konsekwencjami.

Rozumiem postulaty środowiska oświatowego, ale najważniejsze to zapewnienie opieki i bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży. Mając świadomość, że skutki zapowiadanego strajku dotkną najmłodszych mieszkańców naszej gminy dyrektorzy zostali zobowiązani do podjęcia działań mających na celu zminimalizowanie jego skutków.

W przypadku, gdy dyrektor uzna, że nie ma możliwości zapewnienia opieki i bezpieczeństwa podopiecznym w czasie akcji strajkowej, może rozważyć zawieszenie zajęć na podstawie § 18 ust. 2 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sporu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.). Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli wystąpiły na danym terenie zdarzenia, którą mogą zagrozić zdrowiu uczniów.
O zawieszeniu zajęć dyrektor zawiadamia organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Ponieważ nie można przewidzieć czy i jak długo potrwa akcja strajkowa, decyzja o zawieszeniu zajęć będzie miała miejsce na każdy kolejny dzień.

Informacje o bieżącej sytuacji i podejmowanych działaniach umieszczane będą na stronach internetowych szkół i przedszkoli, dziennikach elektronicznych oraz tablicach ogłoszeń w szkołach
i przedszkolach. Dlatego zwracam się do Państwa z prośbą o monitorowanie informacji i stosowanie się do zamieszczanych przez dyrektorów komunikatów.

Aby zagospodarować wolny czas w trakcie strajku, dzieci i młodzież będą mogły skorzystać ze specjalnej oferty zaproponowanej przez libiąskie instytucje kultury, szczegóły będą zamieszczane bezpośrednio na stronach LCK czy Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Szanowni Państwo, wyrażam nadzieję, że zgodna współpraca i wyrozumiałość pomogą sprostać wyzwaniom, które staną przed nami w tym szczególnym czasie.

Burmistrz Libiąża

Jacek Latko

Nowi czytelnicy w szkolnej bibliotece

Pasowani na czytelnika to oficjalne przyjęci najmłodszych uczniów do grona czytelników biblioteki. Organizowane co roku przez bibliotekarz Barbarę Głodowską, weszło na stałe do kalendarza szkolnych wydarzeń.

Dzieci zapoznały się z regulaminem i księgozbiorem biblioteki, wysłuchały próśb książki. Najważniejszym momentem całej uroczystości było złożenie przyrzeczenia przez pierwszoklasistów i sam fakt pasowania na czytelnika biblioteki szkolnej .
Na zakończenie wszyscy uczniowie składając uroczyste przyrzeczenie zobowiązali się do przestrzegania zasad bibliotecznych i szanowania wypożyczonych książek, po czym zostali pasowani na pełnoprawnych czytelników biblioteki szkolnej. Na pamiątkę tego wydarzenia otrzymali imienne dyplomy. Obecnie uczniowie klas pierwszych należą do naszych najaktywniejszych czytelników.

Wszystkim małym czytelnikom życzymy wspaniałych przygód w świecie książek.B

 

Kilka słów o Dniu Kobiet

Dzień Kobiet jest oficjalnie celebrowany 8 marca w 55 krajach. Mężczyźni obdarowują wówczas najbliższe kobiety kwiatami i drobnymi prezentami. Jedynie w Tunezji święto to jest obchodzone 13 sierpnia.

Z okazji Dnia Kobiet pragniemy życzyć drogim Paniom wszystkiego najlepszego, aby nigdy na Waszych twarzach nie zabrakło uśmiechu; ponadto dużo radości i miłości, spełnienia najskrytszych marzeń i poczucia bezpieczeństwa!

Trochę historii…

W 1910 roku Międzynarodówka Socjalistyczna w Kopenhadze, mając na celu krzewienie idei praw kobiet oraz budowanie społecznego wsparcia dla powszechnych praw wyborczych dla kobiet, ustanowiła obchodzony niemal na całym świecie Dzień Kobiet – jednak bez konkretnej jego daty.

W Polsce święto to szczyty swej popularności osiągnęło w okresie PRL. Najczęstszym wówczas podarunkiem były kwiaty – początkowo goździki, później natomiast tulipany. W zakładach pracy i szkołach Dzień Kobiet obchodzono obowiązkowo. Ówczesna władza korzystała z okazji, by uzupełnić braki w zaopatrzeniu, dlatego kobietom wręczano takie podarki jak ręczniki, rajstopy czy kawę.

“Do Niezłomnych”

Klasa 6, 7 i 8 wzięły udział w spotkaniu z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” rozganizowanym przez Libiąskie Centrum Kultury oraz Zespół Szkół w Libiążu.
Prelekcję poprowadziła Pani Ewa Bałuszyńska – pracownik IPN w Krakowie.
W ramach spotkania zobaczyliśmy również montaż słowno – muzyczny w wykonaniu młodzieży z Zespołu Szkół pt. „Do Niezłomych” przygotowany przez pana Janusza Saługę

Dziękujemy za zaproszenie!

foto. LCK

Wycieczka do Kopalni Soli w Bochni

Dnia 12 lutego 2019r. uczniowie klasy 3, 4 i 5 wraz z opiekunami zwiedzili najstarszą w Polsce Kopalnię Soli w Bochni, która dziś po prawie ośmiu wiekach wydobywania soli wygląda jak podziemne miasto.

Zwiedzanie kopalni dzieci rozpoczęły od zjazdu pod ziemię ciemnym, wilgotnym szybem Campi. Zjechały windą na głębokość 212 metrów. Zwiedzanie kopalni miało charakter podróży w czasie.  W opowiadaniu o bocheńskiej soli sympatycznej przewodniczce pomogły multimedialne postaci: królowie polscy, kupcy genueńscy. Za pomocą holograficznych, interaktywnych inscenizacji i przestrzennych słuchowisk pokazane zostały średniowieczne techniki wydobywcze, zwyczaje górnicze oraz inne aspekty z życia kopalni. Zwiedzający mieli wrażenie, jakby praca górników w kopalni odbywała się tuż obok nich. W pamięci zwiedzających na długo pozostaną prezentacje obrazujące dawny system wentylacji, systemy transportowe, pracę wypalaczy metanu jak również zalanie wodą podziemnych chodników.

Kolejną atrakcją było zwiedzanie kaplicy św. Kingi, gdzie uczniowie poznali legendę o pierścieniu św. Kingi i odkryciu soli na bocheńskiej ziemi. Po zwiedzaniu uczniowie mieli czas na posiłek, rozmowę, zabawę, grę w piłkę nożną i zakup pamiątek. Trzygodzinny pobyt w kopalni okazał się niezwykłą przygodą, interesującą lekcją i świetną zabawą. Opiekunami wycieczki były wychowawczynie Jolanta Kosowska, Kornelia Siuda i Elwira Świtalska