Archiwum kategorii: Szkoła

Maria Konopnicka -patronka naszej szkoły

Najwybitniejsza poetka okresu realizmu, nowelistka, pisarka dla dzieci, krytyczka, publicystka, tłumaczka. Urodziła się 23 maja 1842 roku w Suwałkach, zmarła 8 października 1910 roku we Lwowie.

Jej teksty wzbudzały kontrowersje, wywoływały polemiki, bywały ostro krytykowane, a przecież w swoich czasach Konopnicka była szalenie popularna i czytana przez wszystkich. Pisała nie tylko wiersze, lecz i poematy, nowele, szkice, obrazki, teksty publicystyczno-reportażowe, prace krytycznoliterackie. Tłumaczyła. W jej utworach można jednak odnaleźć i śmiałość tematyki, i subtelność analizy psychologicznej, bogactwo oryginalnych form narracyjnych, nowatorstwo i wysoki kunszt pisarski. A wiersze Konopnickiej będące pokłosiem jej pobytu we Włoszech i Francji należą bez wątpienia do najlepszych osiągnięć poezji współczesnej. Przebijała się do literatury o własnych siłach. Była nie tylko pisarką, lecz i działaczką społeczną. Kosztem wielu wyrzeczeń samotnie wychowywała sześcioro dzieci. Przez wiele lat tułała się po Europie, nie zrywając kontaktów z krajem – w tym czasie była jedną z czołowych organizatorek protestu światowej opinii publicznej przeciw okrucieństwom Prus wobec strajkujących dzieci Wrześni.

“Kto w więzach słabnie, jest godzien swej niedoli.”

Adam Grzymała–Siedlecki uznał ją za “geniusza komunikatywności”. Młody Stefan Żeromski zapisał w drugim tomie “Dzienników”: “Nasze pokolenie ma swojego wieszcza w osobie Konopnickiej”. I dodawał, że Konopnicka: “podsłuchuje uczucia i marzenia chłopa, romantyzm zaś odtwarzał podania, wierzenia, klechdy”. Kazimierz Kelles–Krauz ujął to następująco:

“Maria Konopnicka jest poetką najbardziej społeczną za wszystkich poetów polskich – na to chyba zgadzają się wszyscy. Zapowiedziawszy, że nie przychodzi wtórzyć słowikom ani z różą kwitnąć, lecz ‘z tobą płakać człowieku’, święcie i zawsze, i wszędzie dotrzymuje ona tego ślubu.”
[Kazimierz Kelles–Krauz w: Maria Szypowska, “Konopnicka jakiej nie znamy”, Zysk i S–ka, Poznań 2014]

Współcześni badacze jej twórczości uważają zaś, że sztandarowej poetce szkolnych akademii zrobiono krzywdę, redukując ją do tychże:

“Konopnickiej przez ostatnie sto lat praktycznie nie czytano – nią się posługiwano.”
[Lena Magnone, “Maria Konopnicka. Lustra i symptomy”, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2011]

Czytaj dalej

Brawo dla WIOLINEK!

7 maja 2019 r.  chór Wiolinki pod kierunkiem Jolanty  Szczerbowskiej uczestniczył w przesłuchaniach konkursowych VI Powiatowego Przeglądu Zespołów Artystycznych w Trzebini. Organizatorem tego przeglądu był  Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Trzebini. Tegoroczny konkurs odbył się w sali teatralnej Sokoła. Konkurencja była ogromna! WIOLINKI  i  tym razem nie zawiodły i wyśpiewały 5 nagród w większości ze złotem w tle! Chór zaśpiewał dwie piosenki: „Malowany Latawiec” oraz „Kapelusz Uśmiechmistrza”, czym zdobył II nagrodę. Zespół RYTM w składzie: Maja Szyjka, Nadia Szostek, Miechelle Pulvirenti, Ola Halbina oraz Bianka Szyjka  piosenką „Mama wszystko wie” oraz wdzięcznym i  synchronicznym tańcem  wywalczyły I nagrodę.  Solistki też nie odpuściły: Bianka Szyjka i Maja Szyjka w swych solowych popisach zdobyły I miejsca, natomiast Emilka Rutkowska wyśpiewała wyróżnienie. Występowała również Amelia Guja, która swym pięknym sopranem zaśpiewała piosenkę „Lato”. Bardzo cieszymy się z sukcesów Wiolinek, gratulujemy im oraz życzymy powodzenia w kolejnych konkursach.

ŚWIĘTA MAJOWE – 1, 2, 3 MAJA


Święto Pracy, Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy,popularnie zwany 1 Maja – międzynarodowe święto klasy robotniczej, obchodzone od 1890 corocznie 1 maja. W Polsce Święto Pracy jest świętem państwowym od 1950 r.

Powiewa flaga,
gdy wiatr się zerwie.
A na tej fladze
biel jest i czerwień.

Czerwień – to miłość,
biel – serce czyste…
Piękne są nasze
barwy ojczyste.


/Cz. Janczarski “Flaga”/

Dzień Flagi Państwowej Rzeczypospolitej Polskiej
obchodzony jest w Polsce 2 majaa jego główną rolą
jest popularyzowanie wiedzy o polskiej tożsamości i symbolach narodowych. Barwy widniejące na fladze państwowej są jednym
z ważniejszych elementów tożsamości narodowej.
Polskie barwy narodowe kształtowały się na przestrzeni
wielu stuleci i mają jako jedne z niewielu pochodzenie heraldyczne. Dzień flagi jest jednym z najmłodszych świąt państwowych dlatego powinno się go propagować i jak najwięcej o nim mówić,
 przecież w każdym z nas bije biało-czerwone serce.


Konstytucja 3 Maja – uchwalona została 3 maja 1791 roku,  
 regulowała prawo RON, wprowadzając ład do zanarchizowanych rządów magnaterii. Autorami Konstytucji 3 Maja byli Król Stanisław August Poniatowski,Ignacy Potocki, Hugo Kołłątaj  i Stanisław Małachowski.
Konstytucja miała na celu naprawę Rzeczypospolitej, 
           która znajdowała się wówczas w trudnej sytuacji społecznej politycznej.
Uchwalenie Konstytucji 3 Maja – obraz Jana Matejki, 1891Świętowanie 3 Maja było zakazane we wszystkich zaborach,
dopiero po I Wojnie Światowej kiedy Polska odzyskała niepodległość
Święto Konstytucji 3 Maja zostało wznowione.
Podczas II Wojny Światowej święto zostało zdelegalizowane.
Dopiero w 1981 roku władza ludowa zezwoliła na obchody 3-majowe. Od 1989 roku Święto Konstytucji 3 Maja – znów jest świętem narodowym.
 
 
Czy to można zrozumieć,
czy w to można uwierzyć,
że kiedyś dzieciom broniono
polskich pacierzy?
 
Że się po polsku czytać uczono 
po kryjomu 
i że tylko w domu 
i bardzo ostrożnie 
o historii polskiej mówić było można?

/Janina Majewska “Czy to można zrozumieć”/

Życzymy udanego świętowania!

Egzamin ósmoklasisty

W dniach 15, 16, 17 kwietnia 2019 roku uczniowie klas 8 przystępują do egzaminów ósmoklasisty.

Uczniowie klasy 8 przychodzą do szkoły o godz. 8:15 w strojach galowych bez telefonów komórkowych. Każdy uczeń powinien mieć ze sobą legitymację szkolną, długopis z czarnym atramentem.

W tych dniach pozostali uczniowie mają wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Informacja o akcji strajkowej

Szanowni Państwo,

W związku z brakiem porozumienia Rządu ze Związkami Zawodowymi ZNP od dnia 08 kwietnia 2019 r. do odwołania pracownicy Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Gromcu podejmą akcję strajkową.
Wobec powyższego przypominam, że w szkole nie będą prowadzone zajęcia edukacyjne.

Z poważaniem,

Dyrektor ZSP Gromiec

Komunikat Burmistrza Libiąża!

Szanowni Państwo

Rodzice Uczniów libiąskich szkół i przedszkoli samorządowych

W związku z zapowiadanym w dniu 8 kwietnia 2019 roku strajkiem nauczycieli informuję,
że jesteśmy w stałym kontakcie z dyrektorami szkół i przedszkoli, w celu zapewnienia dzieciom
i młodzieży bezpieczeństwa w czasie strajku.

Nauczyciele, podobnie jak inne grupy zawodowe, mają prawo do strajku. Urząd nie ma podstaw do utrudniania jego wszczęcia lub prowadzenia. Musi się on odbyć ze wszelkimi jego konsekwencjami.

Rozumiem postulaty środowiska oświatowego, ale najważniejsze to zapewnienie opieki i bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży. Mając świadomość, że skutki zapowiadanego strajku dotkną najmłodszych mieszkańców naszej gminy dyrektorzy zostali zobowiązani do podjęcia działań mających na celu zminimalizowanie jego skutków.

W przypadku, gdy dyrektor uzna, że nie ma możliwości zapewnienia opieki i bezpieczeństwa podopiecznym w czasie akcji strajkowej, może rozważyć zawieszenie zajęć na podstawie § 18 ust. 2 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sporu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.). Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli wystąpiły na danym terenie zdarzenia, którą mogą zagrozić zdrowiu uczniów.
O zawieszeniu zajęć dyrektor zawiadamia organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Ponieważ nie można przewidzieć czy i jak długo potrwa akcja strajkowa, decyzja o zawieszeniu zajęć będzie miała miejsce na każdy kolejny dzień.

Informacje o bieżącej sytuacji i podejmowanych działaniach umieszczane będą na stronach internetowych szkół i przedszkoli, dziennikach elektronicznych oraz tablicach ogłoszeń w szkołach
i przedszkolach. Dlatego zwracam się do Państwa z prośbą o monitorowanie informacji i stosowanie się do zamieszczanych przez dyrektorów komunikatów.

Aby zagospodarować wolny czas w trakcie strajku, dzieci i młodzież będą mogły skorzystać ze specjalnej oferty zaproponowanej przez libiąskie instytucje kultury, szczegóły będą zamieszczane bezpośrednio na stronach LCK czy Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Szanowni Państwo, wyrażam nadzieję, że zgodna współpraca i wyrozumiałość pomogą sprostać wyzwaniom, które staną przed nami w tym szczególnym czasie.

Burmistrz Libiąża

Jacek Latko

Nowi czytelnicy w szkolnej bibliotece

Pasowani na czytelnika to oficjalne przyjęci najmłodszych uczniów do grona czytelników biblioteki. Organizowane co roku przez bibliotekarz Barbarę Głodowską, weszło na stałe do kalendarza szkolnych wydarzeń.

Dzieci zapoznały się z regulaminem i księgozbiorem biblioteki, wysłuchały próśb książki. Najważniejszym momentem całej uroczystości było złożenie przyrzeczenia przez pierwszoklasistów i sam fakt pasowania na czytelnika biblioteki szkolnej .
Na zakończenie wszyscy uczniowie składając uroczyste przyrzeczenie zobowiązali się do przestrzegania zasad bibliotecznych i szanowania wypożyczonych książek, po czym zostali pasowani na pełnoprawnych czytelników biblioteki szkolnej. Na pamiątkę tego wydarzenia otrzymali imienne dyplomy. Obecnie uczniowie klas pierwszych należą do naszych najaktywniejszych czytelników.

Wszystkim małym czytelnikom życzymy wspaniałych przygód w świecie książek.B

 

Kilka słów o Dniu Kobiet

Dzień Kobiet jest oficjalnie celebrowany 8 marca w 55 krajach. Mężczyźni obdarowują wówczas najbliższe kobiety kwiatami i drobnymi prezentami. Jedynie w Tunezji święto to jest obchodzone 13 sierpnia.

Z okazji Dnia Kobiet pragniemy życzyć drogim Paniom wszystkiego najlepszego, aby nigdy na Waszych twarzach nie zabrakło uśmiechu; ponadto dużo radości i miłości, spełnienia najskrytszych marzeń i poczucia bezpieczeństwa!

Trochę historii…

W 1910 roku Międzynarodówka Socjalistyczna w Kopenhadze, mając na celu krzewienie idei praw kobiet oraz budowanie społecznego wsparcia dla powszechnych praw wyborczych dla kobiet, ustanowiła obchodzony niemal na całym świecie Dzień Kobiet – jednak bez konkretnej jego daty.

W Polsce święto to szczyty swej popularności osiągnęło w okresie PRL. Najczęstszym wówczas podarunkiem były kwiaty – początkowo goździki, później natomiast tulipany. W zakładach pracy i szkołach Dzień Kobiet obchodzono obowiązkowo. Ówczesna władza korzystała z okazji, by uzupełnić braki w zaopatrzeniu, dlatego kobietom wręczano takie podarki jak ręczniki, rajstopy czy kawę.