Wszystkie wpisy, których autorem jest Admin

Pasowanie na czytelnika biblioteki szkolnej

Pasowanie na czytelnika to oficjalne przyjęcie najmłodszych uczniów do grona czytelników biblioteki szkolnej.
Uczniowie klasy pierwszej zostali nowymi czytelnikami naszej szkolnej biblioteki. Podczas pasowania złożyli przyrzeczenie i wyrazili chęć aby zostać czytelnikiem.
Wspólnie z Panią bibliotekarką rozmawiali i zapoznali się z zasadami jakie obowiązują w bibliotece. Na pamiątkę tego wydarzenia uczniowie otrzymali dyplomy.
Pierwszoklasiści po raz pierwszy samodzielnie wybrali i pożyczyli książkę.
Mamy nadzieję, że każde z nich zobaczy jaką radość sprawia samodzielny wybór ciekawej książki. Życzymy miłej lektury!

Osiągnięcia naszych uczniów

W zakładce “Nagrody i osiągnięcia” znajdują się informacje o osiągnięciach uczniów naszej szkoły w Turniej Wiedzy Pożarniczej i Ekologicznej „Młodzież zapobiega pożarom” oraz II Turnieju z Języka Angielskiego organizowanego przez wydawnictwo MacMillan oraz Szkołę Podstawową Nr 2 w Libiążu.

1 kwietnia Sprawdzian szóstoklasisty

W dniu 1 kwietnia 2014 roku o godzinie 9.00 odbędzie się sprawdzian w klasie szóstej Szkoły Podstawowej.

W tym dniu szóstoklasiści przychodzą do szkoły na godzinę 8:30.

Uczniowie klas 6 przychodzą w strojach odświętnych i przynoszą legitymację szkolną, przybory i długopisy z czarnym tuszem. Do sal nie wolno wnosić telefonów komórkowych i innych urządzeń.

W dniu 1 kwietnia 2014 roku pozostali uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gromcu mają dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Przedszkole pracuje zgodnie z planem.

Rekolekcje

W dniach od 31marca do 2 kwietnia 2014 roku o godz. 11:00 w kościele w Gromcu odbędą się Rekolekcje dla uczniów naszej szkoły. Dzień 1.04.2014 jest dniem wolnym od zajęć w klasach 1-5. Klasa 6 w tym dniu po zakończonym sprawdzianie udaje się do kościoła pod opieką p. A. Niezgodzkiej. W dniu 31.03.2014 i 2.04.2014 lekcje będą się odbywać według następującego planu:

Lekcja 1  8:15 – 8:55

Lekcja 2  9:00 – 9:40

Lekcja 3  9:45 – 10:25

Obiad wydawany o 10:25

Po 3 godzinach lekcyjnych uczniowie pod opieką nauczycieli udają się do kościoła. Opiekę nad uczniami w kościele sprawuje nauczyciel religii. Po zakończonych rekolekcjach uczniowie idą do domu.