Stypendia dla zdolnych uczniów

W ramach RPO Województwa Małopolskiego uruchomiony został nabór wniosków o udzielenie stypendium dla zdolnych uczniów.

Regionalny Program Stypendialny” to projekt pozakonkursowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, będący odpowiednikiem projektu systemowego PO KL pn.„Małopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych” realizowanego w latach 2008-2015 przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie.

Wsparcie stypendialne skierowane jest do uczniów, ze szkół z siedzibą na terenie Województwa Małopolskiego, spełniających następujące warunki:

  1. Średnia ocen ze wszystkich przedmiotów nie niższa niż: 4,75 dla klas 5 i 6 szkół podstawowych oraz gimnazjów, 4,50 dla szkół ponadgimnazjalnych,

  2. Średnia ocen z przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki i przedsiębiorczości nie niższa niż: 5,00 dla klas 5 i 6 szkół podstawowych, 4,50 dla gimnazjów i 4,25 dla szkół ponadgimnazjalnych.

Miesięczna wysokość stypendium w przypadku uczniów klas 5 i 6 szkół podstawowych to 400 zł brutto, gimnazjów – 500 zł brutto i szkół ponadgimnazjalnych – 600 zł brutto. Wykorzystanie stypendium na cele edukacyjne i monitorowanie osiągnięć edukacyjnych osoby, która otrzymała stypendium będzie prowadzone przez weryfikację sprawozdań z realizacji jej Indywidualnego Planu Rozwoju.

Nabór wniosków o przyznanie stypendium na rok szkolny 2016/2017, prowadzony będzie w oparciu o Regulamin udzielania stypendiów i rozpoczął się pierwszym tygodniu października 2016 r. i potrwa 30 dni.

Szczegółowe informacje na temat kryteriów znajdują się na stronie:

http://www.rpo.malopolska.pl/wiadomosci/stypendia-dla-uzdolnionych-uczniow

Wzory potrzebnych dokumentów znajdują się na stronie:

http://www.malopolska.pl/dla-mieszkanca/praca-i-edukacja/regionalny-program-stypendialny

Zachęcamy rodziców do zapoznania się z warunkami programu i złożeniem odpowiednich dokumentów uprawniających zdolnych uczniów z terenu naszej gminy do otrzymania stypendium.

Font Resize
Contrast