Wielcy Bojownicy o Niepodległą

 • Podsumowanie szkolnych działań związanych z Patronami Roku 2017 – Tadeuszem Kościuszką i Józefem Piłsudskim.
 • Rozstrzygnięcie konkursów tematycznych związanych z Patronami Roku.
 • Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród i dyplomów wyróżnionym uczniom w Szkolnym Konkursie Historycznym oraz Szkolnym Konkursie Plastycznym 
 • Celem niniejszych konkursów było:
 • uświetnienie ustanowionego przez Sejm RP roku 2017 Rokiem Tadeusza Kościuszki i Józefa Piłsudskiego,
 • popularyzacja postaci Wielkich Polaków – wybitnych żołnierzy, niezłomnych  bojowników w walce o odzyskanie utraconej wolności i niepodległości, którzy zajmują szczególne miejsce w panteonie bohaterów narodowych i na wieki zapisali się w polskich dziejach,
 • uczczenie 200. rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki oraz 150. rocznicy urodzin Józefa Piłsudskiego,
 • rozwijanie zainteresowań historią Polski,
 • propagowanie wśród młodzieży współczesnych postaw patriotycznychna przykładzie Tadeusza Kościuszki i Józefa Piłsudskiego,
 • rozwijanie plastycznych uzdolnień dzieci i młodzieży,
 • rozbudzanie ciekawości poznawczych i kształtowanie umiejętności prezentowania rezultatów własnej pracy,
 • rozwijanie kreatywności i wrażliwości plastycznej oraz estetyczne
 • pobudzanie aktywności twórczej,
 • odkrywanie i promowanie talentów.

Na uroczystym apelu nastąpiło podsumowanie szkolnych działań zawiązanych z Rokiem Patronów oraz rozstrzygnięcie obu konkursów i ogłoszenie wyników. Dyrektor szkoły – pani Jolanta Ferlak wraz z gratulacjami wręczyła nagrody i dyplomy wyróżnionym uczniom. Inicjatorkami i organizatorkami konkursów były panie – Renata Malicka i Agnieszka Niezgodzka. Nagrody książkowe oraz upominki ufundowała Rada Rodziców.

 

 

Font Resize
Contrast