Podziękowania od Rady Rodziców

Rada Rodziców pragnie serdecznie dziękować za pomoc wszystkim sponsorom oraz tym. którzy współpracowali z nami tj.:

Spółce Pastwiskowej w Gromcu, Panu Kazimierzowi Saternusowi, Pani Irenie Grygiel (Sklep Georg), Państwu Ewelinie i Krzysztofowi Szopa, Kołu Gospodyń Wiejskich w Gromcu, Panu Rafałowi Węgrzynowi, Państwu Annie i Adamowi Kotlaryczyk, JM Drabiec Piekarnia Mętków, Panu Tomaszowi Lelito Piekarnia Żarki, Pani Krystynie Adamczyk, Pani Lucynie Wilczak, Pani Jolancie Ronowicz, Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu oraz wszystkim Rodzicom, którzy czynnie uczestniczyli w życiu szkoły.

Dziękujemy,

Bożena Ostrowska

Przewodnicząca Rady Rodziców

Font Resize
Contrast