ODBLASKOWA SZKOŁA

W roku szkolnym 2014/2015 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gromcu przystąpił  po raz trzeci do konkursu „Odblaskowa Szkoła” organizowanego przez: Małopolską Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Małopolskie Kuratorium Oświaty w Krakowie, Małopolski Urząd Wojewódzki i Małopolski Urząd Marszałkowski.  Celem konkursu było podjęcie różnorodnych  działań ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym poprzez wyposażenie uczniów w elementy odblaskowe jak również zwrócenie uwagi nauczycieli, rodziców i opiekunów na obowiązek noszenia odblasków przez dzieci do 15 roku życia. Konkurs dał możliwość wykazania, że szkoła nie tylko uczy, ale również dba o bezpieczeństwo uczniów zwłaszcza w drodze do i ze szkoły.  Konkurs przebiegł zgodnie z opracowanym harmonogramem, w którym zostały zaplanowane działania zarówno dla uczniów, rodziców, jak również nauczycieli. Koordynator konkursu  Pani Grażyna Stawarczyk, przy współpracy z nauczycielami oraz wychowawcami świetlicy szkolnej z ogromnym zaangażowaniem i pomysłowością zrealizowali  zadania określone w regulaminie konkursu.

We wtorek 28 października odbyło się  podsumowanie konkursu „Odblaskowa Szkoła”. Uczniowie  mogli wykazać się wiedzą dotyczącą bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także zaprezentować swoje plastyczne talenty.  Około godziny 11.00, uczniowie wraz z opiekunami wyruszyli korowodem ulicami Gromca, odwiedzając pobliskie sklepy, przychodnię, oraz Pana Sołtysa Jerzego Górskiego, wręczając własnoręcznie wykonane „odblaskowe buźki”.  Przewodniczący szkoły Paweł Boratyński wraz z koleżankami Sandrą Chandzlik i Amelią Wilczak oraz  z Panią Elwirą Świtalską złożyli wizytę Panu Burmistrzowi Jackowi Latko oraz jego zastępcy Jarosławowi Łabęckiemu. Celem spotkania było zwrócenie uwagi na konieczność noszenia „odblasków”. Władze miasta poparły naszą akcję,  a uczniowie mogli również promować noszenie odblasków poprzez wręczenie „odblaskowych plakatów” pracownikom Urzędu Miejskiego w Libiążu oraz zwrócenie uwagi na konieczność kontrolowania ustawowego obowiązku korzystania z elementów odblaskowych.

Dzięki podjętym akcjom społeczność szkolna promowała  bezpieczne poruszanie się po drodze i tym samym starała się wyeliminować zagrożenia w ruchu drogowym. Zadania projektu  były możliwe do realizacji dzięki współpracy z rodzicami,  Urzędem Miejskim w Libiążu, Komendą Powiatową Policji w Chrzanowie, Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie  oraz Małopolskim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Tarnowie. Zakończenie konkursu „Odblaskowa Szkoła” nie oznacza zakończenia działań na rzecz bezpieczeństwa w powyższej szkole. Konkurs ten wyzwalał pomysły, wzmocnił starania służące rozwijaniu przyzwyczajeń, mającym na celu zadbanie  o  bezpieczeństwo swoje oraz innych członków społeczności i będzie nadal kontynuowany przez szkołę .

Elwira Świtalska

Font Resize
Contrast