Ważna informacja dla rodziców dotycząca ponownego otwarcia przedszkoli w gminie Libiąż!

Zgodnie z zapowiedziami premiera Mateusza Morawieckiego od 6 maja ponownie mogą zostać otwarte przedszkola. Jednak kwestie związane z zapewnieniem bezpieczeństwa zostały pozostawione dyrektorom przedszkoli i samorządom jako organom prowadzącym.

Po zapoznaniu się z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji Narodowej wspólnie z dyrektorami jednostek zdecydowaliśmy, że otwarcie gminnych przedszkoli nastąpi 18 maja br. Do tego czasu mają zostać przeprowadzone niezbędne przeglądy sanitarne i bhp w tych obiektach. Przedszkola zostaną wyposażone w środki higieniczne potrzebne do bieżącego funkcjonowania oraz w indywidualne środki ochrony osobistej dla pracowników.

Ponadto zostaną opracowane wewnętrzne procedury bezpieczeństwa na terenie placówki oraz procedury postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19.

W przedszkolach należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub zdezynfekować. Pomieszczenia w tych jednostkach muszą także zostać odpowiednio zdezynfekowane. Musimy również zadbać o zorganizowanie bezpiecznego żywienia.

Wszystkie działania związane z przygotowaniem jednostek do objęcia opieką naszych najmłodszych mieszkańców zamierzamy skonsultować z Wojewódzkim Konsultantem ds. Chorób Zakaźnych oraz chrzanowskim Sanepidem.

Mamy świadomość, że dla wszystkich to trudna i odpowiedzialna decyzja jednak zdrowie i bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników jest dla nas najważniejsze.

Font Resize
Contrast