Uwaga! Reklama! – Nietypowa lekcja w kinie

Reklama jest nieodzownym elementem naszego życia. To dlatego tak ważne jest, aby młody  człowiek był przygotowany do świadomego i selektywnego odbioru reklam, by potrafił uniknąć nieprzemyślanych wyborów lub zwrócił uwagę na jakiś ważne problemy nagłaśniane w kampaniach społecznych.

Dnia 4 lutego 2019 r. uczniowie klas IV – VIII wybrali się do Oświęcimskiego Centrum Kultury i już po raz kolejny wzięli udział w „Lekcji w kinie”. Ta innowacja pedagogiczna organizowana przez Centrum Edukacji Filmowej jest niezwykle atrakcyjną formą zdobywania wiadomości i umiejętności.  Zajęcia realizują treści odnoszące się do szeroko rozumianej edukacji filmowej i medialnej ujętej w podstawie programowej.

Tym razem uczniowie wprowadzeni zostali w tajniki świata reklam. Ciekawe było przesłanie płynące ze sceny –  My odbiorcy jesteśmy ulegli wobec potęgi ,,krzyku” płynącego ze wszystkich środków masowego przekazu. Słowo ,,reklama” w języku łacińskim oznacza ,,krzyk”.  

Uczniowie poznali definicję reklamy i jej podstawowe elementy. Mieli okazję zobaczyć, jak powstaje reklama, jak stworzyć chwytliwy slogan reklamowy oraz jaką rolę odgrywa kolor w reklamach i tworzeniu wizerunku marki. Młodzi odbiorcy przekonali się, w jaki sposób udział autorytetów w reklamach oddziałuje na zwiększenie zaufania wobec danej marki oraz dlaczego twórcy reklam walczą o uwagę, odwołując się do naszych uczuć i emocji. Przeanalizowali środki wizualne i językowe oraz narzędzia perswazji wykorzystywane w reklamach. Poznali pojęcie product placement i zobaczyli przykłady jego zastosowania. Dowiedzieli się, w jaki sposób reklama wpływa na rzeczywistość i jak ważna jest reklama społeczna.

Lekcja w kinie zakończyła się seansem filmowym. Uczniowie klas IV – VI obejrzeli film z gatunku fantasy „Tajne stowarzyszenie z dzielnicy Supilinn” . Natomiast starsi zobaczyli  młodzieżowy melodramat„ Biała jak mleko, czerwona jak krew”..

Font Resize
Contrast