Uczymy się ratować – warsztaty z pierwszej pomocy przedmedycznej

24.11.2016 r. w naszej szkole zostały przeprowadzone warsztaty z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla wszystkich uczniów naszej szkoły. Zajęcia poprowadzili wyspecjalizowani ratownicy medyczni Służby Maltańskiej z Chrzanowa. Celem warsztatów było oswojenie dzieci z ideą pomagania oraz nabycie przez uczniów praktycznych umiejętności na temat tego jak należy zachować się w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia oraz jakie czynności należy podjąć udzielając pomocy poszkodowanym z różnymi urazami. Uczniowie mieli możliwość nie tylko porozmawiania z ratownikami medycznymi, ale także wykonywania ćwiczeń z użyciem fantoma, defibrylatora AED, przeprowadzenia resuscytacji krążeniowo-odechowej, zakładanie kołnierza ortopedycznego, wykorzystywania prostych materiałów opatrunkowych w sytuacjach koniecznych. Podsumowaniem spotkania była krótka dyskusja mająca na celu uświadomienie uczniom tego, jak ważna w dzisiejszych czasach jest szybka i prawidłowa interwencja w ratowaniu życia drugiego człowieka.

Fotorelacja z warsztatów

Font Resize
Contrast