Szkoła w Gromcu na przestrzeni wieków

W dniu 17 listopada 2018 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gromcu odbyła się uroczystość poświęcona obchodom Jubileuszu 200-lecia edukacji w Gromcu, 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz 35-lecia działalności szkolnego chóru „Wiolinki”.
W uroczystości wzięli udział: przedstawiciele lokalnej władzy, różnych instytucji i organizacji społecznych działających na naszym terenie, emerytowani nauczyciele i pracownicy szkoły, absolwenci, rodzice oraz cała szkolna społeczność.
W programie obchodów odbyło się widowisko teatralno-muzyczne zatytułowane „Szkoła w Gromcu na przestrzeni wieków” reżyserowane przez panią Renatę Malicką – autorkę scenariusza. Młodzi aktorzy zaproponowali szanownej widowni niezwykłą podróż w czasie. Kolejne sceny spektaklu pokazywały szkolę na tle istotnych wydarzeń historycznych – prowadziły widzów poprzez najważniejsze etapy – naukę w czasach zaborów, I wojnę światową, odzyskanie niepodległości, II wojnę światową, szkolę w czasach komunistycznych, rozłam w gromieckiej szkole i uczynienie z niej filii gminnej szkoły zbiorczej, pojawienie się haseł „Solidarności”, powrót ośmioklasowej szkoły aż do odzyskania przez państwo polskie pełnej wolności i niepodległości. Przedstawiły także obraz dzisiejszej szkoły wraz z ważnym wydarzeniem, jakim jest pasowanie pierwszoklasistów na uczniów. Uroczystego Aktu Pasowania dokonała Dyrektor Szkoły – pani Jolanta Ferlak.
Równolegle z rozgrywającymi się scenami teatralnymi miał miejsce koncert najmłodszych Jubilatek „Wiolinek” w składzie obecnych i byłych chórzystek, które ponownie stanęły pod czujnym okiem i uchem dyrygenta – pani Jolanty Dęsoł-Szczerbowskiej. Piękno i bogactwo wykonanych piosenek było imponujące i wiązało się z tematyką wszystkich obchodzonych Jubileuszy.
Historyczne przedstawienie pokazane zostało na tle odpowiednio przygotowanej scenografii oddającej klimat i koloryt zarówno starej, jak i współczesnej szkoły. Wzbogaciły ją także elementy niepodległościowe oraz muzyczne. Ważnym walorem artystycznym i wizualnym spektaklu były świetnie dobrane kostiumy sceniczne wykonawców oraz adekwatne do danej epoki sprzęty i rekwizyty. Wszystko to stanowiło nie tylko piękną oprawę plastyczną, ale przede wszystkim przyczyniło się do zbudowania niepowtarzalnego nastroju i stworzenia wrażenia autentyczności przedstawianych zdarzeń.
Występom towarzyszyła wystawa kronik i starych fotografii. Jubileusz był okazją do spotkań, wspomnień, przywoływania z pamięci koleżanek, kolegów, nauczycieli. Kroniki (od 15 lat prowadzone przez polonistę – Renatę Malicką), będące w zbiorach szkoły, pokazywały jej dawną i współczesną historię. Fotografie, które udało się pozyskać, pochodziły z prywatnych zbiorów nauczycieli i absolwentów wychowanych i wykształconych w murach tej szkoły.

Fotorelacja z wydarzenia tutaj

Font Resize
Contrast