Sukces Miłosza Nędzy

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” (OTWP) jest konkursem popularyzującym przepisy i kształtujący umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego. Organizatorem OTWP jest Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Uczniowie naszej szkoły od wielu lat uczestniczą w tym Turnieju i również w tym roku tak było. Po eliminacjach szkolnych wyłoniła się drużyna, która reprezentowała szkołę na etapie gminnym. Byli to: Przemek Bajek, Dawid Mąsior i Miłosz Nędza – uczniowie klasy VI. Do dalszego etapu – powiatowego, zakwalifikował się już tylko Miłosz Nędza.

31.03.2015 w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Chrzanowie 24 uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu walczyło w trzech grupach wiekowych w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”. Laureaci z poszczególnych grup wiekowych zostali zakwalifikowani do dalszego etapu OTWP, na szczeblu wojewódzkim i w  tej grupie znalazł się Miłosz Nędza.

17.04.2015 w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie uczniowie poszczególnych kategorii wiekowych rywalizowali o zakwalifikowanie się do eliminacji centralnych Turnieju. Miłosz po części pisemnej z 27 / 30 pkt zajmował 4 miejsce, tylko 1 pkt dzielił go od walki o miejsce w rozgrywkach centralnych. Ostatecznie Miłosz Nędza w eliminacjach wojewódzkich OTWP, w kategorii szkół podstawowych zajął 4 miejsce za które otrzymał I WYRÓŻNIENIE.

W trakcie poszczególnych eliminacji Miłosz wykazał się specjalistyczną wiedzą dotyczącą ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej, która pozwoliła mu zająć tak wysoką lokatę.

Gratulacje!

Grażyna Stawarczyk

Font Resize
Contrast