Rekrutacja do przedszkoli/szkół na rok szkolny 2020/2021

Drodzy Rodzice, w związku z zaistniałą sytuacją i ogłoszeniem stanu epidemii z powodu rozprzestrzeniania się koronawirusa w Polsce, podajemy nowe wytyczne dotyczące postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli/szkół w Gminie Libiąż:

  • Listy rekrutacyjne z imionami i nazwiskami dzieci w tej wyjątkowej sytuacji, będą wywieszone w widocznym miejscu – na drzwiach wejściowych do budynku. Dostęp do nich będzie możliwy w godzinach pracy sekretariatu tj. 8.00 – 11.00.
  • Informację będzie można otrzymać również telefonicznie w godzinach 8.00 -11.00.
  • Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych dostępne będą w terminie od dnia 26.03.2020 r. do dnia 03.04.2020 r.
  • Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych dostępne będą w terminie od dnia 08.04.2020 r. do dnia 15.04.2020 r.

Potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola będą przyjmowane w terminie od 27.03.2020 r. do dnia 03.04.2020 r.

W wersji elektronicznej na adres przedszkola zspgromiec@interia.pl
w temacie maila proszę wpisać „rekrutacja” w treści:

„ Potwierdzam wolę zapisu dziecka (wpisać nazwisko imię dziecka oraz pesel) …………………………………………………………..….……. do Przedszkola Samorządowego w Gromcu ul. Husarska 2, do którego zostało zakwalifikowane do przyjęcia na rok szkolny 2020/2021”

Proszę o podpisanie treści maila imieniem i nazwiskiem rodzica. Potwierdzenie woli można będzie złożyć telefonicznie w godzinach pracy sekretariatu podając dane dziecka oraz jego pesel. Telefon 33  877 77 03 lub 579 495 095

Font Resize
Contrast