Podsumowanie Roku Kolberga – “Rok polski w tradycjach i obrzędach ludowych”

W 2014 roku minęło dwieście lat od urodzin Oskara Kolberga (1814-1890), folklorysty ciągle mało znanego w świecie, gdyż wydawał swe prace tylko w języku polskim, dokumentując kulturę i sztukę ludową XIX wieku w okresie niewoli narodowej, kiedy Polski nie było na mapie Europy. Okazją dla ustanowienia przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej roku 2014 Rokiem Oskara Kolberga była nie tylko okrągła rocznica, lecz cel towarzyszący obchodom był tutaj najważniejszy. Chodziło o popularyzację postaci i dorobku tego wybitnego polskiego etnografa, kompozytora, folklorysty, językoznawcy i muzykologa, który zgromadził gigantyczne archiwum różnych dziedzin kultury tradycyjnej. Pasji tej poświęcił 50 lat życia.

W całej Polsce zrealizowany został bogaty program działań edukacyjnych, promocyjnych i wydawniczych poświęconych folkloryście. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Gromcu również włączył się w obchody Roku Kolberga.

Otrzymaliśmy prawo do posługiwania się logotypem „Kolberg 2014” dla projektu realizowanego w ramach obchodów Roku Kolberga, a także zostały nam udostępnione materiały dotyczące życia i twórczości Oskara Kolberga. We współpracy z Instytutem im. Oskara Kolberga, Instytutem Muzyki i Tańca oraz Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze w ciągu kilku miesięcy zrealizowany został program działań edukacyjnych związanych z życiem, działalnością i twórczością Oskara Kolberga. Do tych szkolnych działań należało

– Opracowanie i wykonanie ekspozycji ściennych o treściach edukacyjnych związanych z postacią folklorysty „2014 Rokiem Oskara Kolberga” oraz „Piękna nasza Polska cała. Z ludową gwarą, z ludowym ubiorem, czyli przygoda z folklorem”. Obie gazetki stanowiły źródło informacji do quizu oraz konkursu wiedzy o Oskarze Kolbergu, gwarowym słownictwie i polskich strojach ludowych z różnych regionów naszego kraju.
– Przygotowano i wygłoszono pogadanki o Oskarze Kolbergu na lekcjach języka polskiego oraz na lekcjach bibliotecznych wzbogaconych nagraniami wybranych utworów Kolberga
ze zbiorów „Baśnie i legendy” oraz filmem animowanym „Przygody Oskara Kolberga”.
– Ogłoszono i przeprowadzono dwa konkursy tematyczne : „Życie i twórczość Oskara Kolberga” – konkurs wiedzy o patronie roku dla klas IV – VI oraz „Moja wizja stroju ludowego” – konkurs plastyczny na projekt lub kolorowankę dla klas I – VI.
– Zorganizowano i przeprowadzono szereg działań pod hasłem „Wielkanoc na ludowo – tydzień z tradycją wielkanocną”.

Poprzez różne imprezy zorganizowane w Roku Kolberga dzieci, a także ich rodziny, mogły zapoznać się z szeroko rozumianą tradycją w codziennej jej obecności oraz zrozumieć współczesny świat przez poznanie źródeł naszych tradycji, obrzędów, zachowań i gestów.
W dzisiejszych nowoczesnych czasach coraz częściej odbiega się od staropolskich tradycji. Zatem bardzo ważne jest, aby kolejne pokolenia znały piękne polskie obyczaje ludowe związane z różnymi popularnymi świętami.

Podsumowanie obchodów Roku Kolberga i ogłoszenie wyników tematycznych konkursów odbyło się 24 kwietnia 2015 r. Szkolne koło teatralne wystawiło przed szkolną społecznością i zaproszonymi gośćmi folklorystyczne widowisko zatytułowane „Rok polski w tradycjach i obrzędach ludowych” wzbogacone przekazem multimedialnym w postaci prezentacji zwyczajów i obrzędów uwiecznionych na starych obrazach. Widzowie mieli okazję prześledzić najważniejsze tradycje i zwyczaje ludowe na przestrzeni całego roku obrzędowego zaczynającego się od adwentu, a zakończonego andrzejkami. Przy każdym obrzędzie na specjalnie przygotowanym stole pojawiały się charakterystyczne rekwizyty, będące symbolami danego obrzędu. Owo folklorystyczne spotkanie nie tylko przypomniało i przybliżyło postać Oskara Kolberga, ale także pokazało bogatą twórczość ludową związaną z obrzędami i zwyczajami różnych regionów Polski. Przekazywane treści wzbogacił także ludowy wystrój sceny oraz kostiumy wykonawców. Młodzi aktorzy pięknie prezentowali się w barwnych krakowskich strojach ludowych, a było to możliwe dzięki uprzejmości Libiąskiego Centrum Kultury, któremu bardzo dziękujemy.

Zaproszenie na folklorystyczną uroczystość przyjęli i zaszczycili nas swoją obecnością :

– Magdalena Koperniak z Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Libiążu
– Roma Bigaj i Katarzyna Wiażewicz z Urzędu Miejskiego w Libiążu
– Ks. Proboszcz Zdzisław Bury
– Kazimierz Saternus – Radny Gromca
– Jerzy Górski – Sołtys Gromca
– Panie z Koła Gospodyń Wiejskich
– Przedstawiciele Komitetu Rodzicielskiego ZSP w Gromcu

Na zakończenie Pani Dyrektor wręczyła dyplomy i upominki finalistom konkursów.

Konkurs Wiedzy „Życie i twórczość Oskara Kolberga”

I miejsce – Sandra Chandzlik kl. IV
II miejsce – Miłosz Nędza kl. VI
III miejsce – Karolina Węgrzyn, Dominik Raba, Krzysztof Zoń kl. VI

Konkurs Plastyczny „Moja wizja stroju ludowego”

I miejsce – Joanna Mańka kl. II,  Natalia Łasica kl. IV,  Weronika Zając kl. VI
II miejsce – Emilia Rutkowska kl. IV, Wiktoria Papierniok kl. V
Wyróżnienia :
Amelia Wilczak kl. I
Weronika Kudełka kl. I
Kamil Stopka kl. I
Oliwia Was kl. III
Roksana Rudnicka kl. IV
Kamil Saternus kl. IV

Dnia 28. 04. 2015 r. w godzinach popołudniowych folklorystyczne widowisko zostało powtórzone dla mieszkańców Gromca oraz przyjezdnych gości.

Inicjatorkami i organizatorkami szkolnych działań wokół postaci Oskara Kolberga oraz tradycji ludowych były panie : Renata Malicka, Grażyna Tuszyńska, Agnieszka Niezgodzka, Elwira Świtalska.

Elwira Świtalska i Renata Malicka

IMG_2176-001

Font Resize
Contrast