Podręczniki w roku szkolnym 2018/2019

W roku szkolnym 2018/2019 podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe do wszystkich przedmiotów (poza religią – wykaz poniżej)  w klasach I-VIII zapewnia uczniom szkoła w ramach  dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki. Wykaz wszystkich podręczników znajduje się w zakładce “Szkoła – Uczniowie”

 

Wykaz podręczników do religii:

Klasa I – “Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa” ćwiczenia, ks. Tadeusz Panuś, wyd. Św. Stanisława BM
Klasa II  – “Kochamy Pana Jezusa” ćwiczenia, ks. Tadeusz Panuś, wyd.Św. Stanisława BM
Klasa III –  “Przyjmujemy Pana Jezusa” ćwiczenia ks. Tadeusz Panuś, wyd.Św. Stanisława BM
Klasa IV – “Słuchamy Pana Boga”,  ks. Tadeusz Panuś, wyd.Św. Stanislawa BM
Klasa V  – “Wierzymy w Pana Boga” – ks. T. Panuś, ks. A. Kielian, A. Bersk, wyd. św. Stanisława BM
Klasa VI  – “W Kościele umacniamy wiarę” –  ks. T. Panuś Św. , wyd.Stanisława BM
Klasa VII – “Spotykamy się z żywym słowem” –  ks. T. Panuś, wyd. Św. Stanisława BM
Klasa VIII – “Żyjemy w miłości Boga” –  ks. T. Panuś, wyd. Św. Stanisława BM
Font Resize
Contrast