OGÓLNE ZASADY PRZED PRZYJĘCIEM DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

Rodzicu,

  • Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w przedszkolu, przekaż dyrektorowi  lub opiekunowi informacje o stanie zdrowia dziecka, które są istotne.
  • Przyprowadź do przedszkola dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych. Stosuj się do ewentualnych zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka do przedszkola.
  • Przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola zmierz dziecku temperaturę.
  • Nie posyłaj do przedszkola dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu i stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
  • Wyjaśnij dziecku, aby nie zabierało do instytucji zabawek i niepotrzebnych przedmiotów.
  • Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na przywitanie.
  • Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.
  • Rodzic nie wchodzi z dzieckiem do przedszkola. Dziecko jest odbierane przez personel przedszkola przy drzwiach wejściowych po wcześniejszym zmierzeniu temperatury. Zasada ta dotyczy zarówno przyprowadzania jak i odbierania dziecka z przedszkola.
  • Szczegółowe procedury dotyczące pobytu dziecka w przedszkolu zostaną podane rodzicom przed otwarciem przedszkola w dniu 18.05.2020 roku.
Font Resize
Contrast