Odblaskowa szkoła 2015

Fotorelacja z Odblaskowej Szkoły

We wrześniu 2015 roku Zespół Szkolno – Przedszkolny w Gromcu po raz czwarty przystąpił do Konkursu „Odblaskowa Szkoła”. Koordynatorem działań została – Grażyna Stawarczyk – nauczycielka zajęć technicznych i edukacji wczesnoszkolnej. Po zapoznaniu z regulaminem został ustalony plan działań, a do ich wykonania zaangażowano: uczniów, nauczycieli oraz rodziców. Informacje o udziale w konkursie umieszczono na stronie internetowej szkoły.
Jak co roku klasa I, rozpoczynająca naukę w tym roku szkolnym otrzymała kamizelki w trakcie uroczystości „Pasowanie na ucznia klasy I”, a ich zakup zasponsorował, radny Gromca. Dodatkowo wszyscy uczniowie zostali wyposażeni w światełka odblaskowe. Przyczyniła się do tego firma ubezpieczająca szkołę. W trakcie akcji został zorganizowany konkurs plastyczny pt.: „Jestem widoczny, jestem bezpieczny, w którym wzięło udział ok. 80% uczniów. Uczniowie klas I-III wykonali prace indywidualnie, natomiast klasy IV-VI pracowali w grupach. Prace zostały wywieszone na korytarzu szkolnym. Ponadto w każdej klasie uczniowie wykonali gazetki dotyczące bezpieczeństwa na drodze i widoczności jej użytkowników, w szczególności tych najmłodszych. Dla całej szkolnej społeczności został także zorganizowany pokaz filmu edukacyjnego z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz ćwiczenia praktyczne z udziałem pielęgniarki szkolnej. W trakcie ćwiczeń wykorzystano materiały dydaktyczne: podręczniki i ćwiczenia, filmy edukacyjne, telefony instruktażowe, fantomy i plansze z zakresu pierwszej pomocy pozyskane z WOŚP Jerzego Owsiaka. Zajęcia prowadzone były w formie ćwiczeń, a odpowiednie pomoce pozwalały skutecznie przekazywać i przyswajać wiedzę. Taka forma zajęć cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród dzieci. Dzięki podjętym akcjom społeczność szkolna promowała bezpieczne poruszanie się po drodze i tym samym, starała się wyeliminować zagrożenia w ruchu. Ponadto uczniowie klas I-VI, na różnych lekcjach, wspomagani przez nauczycieli utrwalali wiedzę z zakresu wychowania komunikacyjnego. Na lekcjach zajęć technicznych uczniowie wykazywali się swoją wiedzą rozwiązując przygotowane przez nauczyciela testy. Kolejnym zadaniem było zorganizowanie zajęć koła „Klub Rowerzysty”, które odbywają się cyklicznie, w każdą środę. Uczestniczący w zajęciach uczniowie poszerzają wiedzę z wychowania komunikacyjnego, doskonalą umiejętność jazdy na rowerze, a także przygotowują się do eliminacji w konkursie BRD. Szkoła rokrocznie bierze udział w Ogólnopolskim Turnieju BRD, na etapie gminnym. Dla uczniów klas młodszych została zorganizowana piesza wycieczka, która miała na celu wskazanie miejsc niebezpiecznych w drodze do i ze szkoły. W trakcie jej trwania uczniowie byli ubrani w kamizelki odblaskowe. Dzieci wdrażano do prawidłowego poruszania się w kolumnie, przechodzenia przez jezdnię oraz zwracano uwagę na ich widoczność. We wtorek 23 października 2015 r. odbyło się podsumowanie konkursu. Dzieci oglądały inscenizację pt. „Agatka na wiejskiej drodze” oraz wysłuchały pogadanki o bezpiecznym zachowaniu się na drodze wygłoszonej przez Policjanta z Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie. Następnie wszyscy uczniowie wraz z opiekunami wyruszyli korowodem ulicami Gromca, odwiedzając pobliskie sklepy, przychodnię , Sołtysa Gromca Jerzego Górskiego, radnego Kazimierza Saternusa wręczając im własnoręcznie wykonane „odblaskowe buźki”. Delegacja uczniów szkoły z opiekunami uczestniczyła w spotkaniu z Burmistrzem Libiąża Jackiem Latko . Celem spotkania było zwrócenie uwagi na obowiązek noszenia „odblasków” zarówno przez dzieci jak i ludzi dorosłych. Uczniowie promowali noszenie odblasków poprzez wręczenie „odblaskowych plakatów” pracownikom Urzędu Miejskiego w Libiążu oraz zwrócenie uwagi na konieczność kontrolowania ustawowego obowiązku korzystania z elementów odblaskowych.
Zadania projektu były możliwe do realizacji dzięki współpracy z: Rodzicami, Radą Sołecką Gromca, Radnym Gromca, Urzędem Miejskim w Libiążu, Komendą Powiatową Policji w Chrzanowie. Zakończenie konkursu „Odblaskowa Szkoła” nie oznacza końca działań na rzecz bezpieczeństwa w szkole. Nauczyciele podkreślają, że konkurs wzmocnił starania służące rozwijaniu przyzwyczajeń mających na celu zadbanie o bezpieczeństwo swoje oraz innych członków społeczności i będzie nadal kontynuowany przez szkołę.
Grażyna Stawarczyk- koordynator akcji podsumowała udział szkoły w konkursie „wszyscy jesteśmy zwycięzcami, ponieważ potrafimy być widoczni a przez to i bezpieczni”.

Font Resize
Contrast