Komunikat Burmistrza Libiąża!

Szanowni Państwo

Rodzice Uczniów libiąskich szkół i przedszkoli samorządowych

W związku z zapowiadanym w dniu 8 kwietnia 2019 roku strajkiem nauczycieli informuję,
że jesteśmy w stałym kontakcie z dyrektorami szkół i przedszkoli, w celu zapewnienia dzieciom
i młodzieży bezpieczeństwa w czasie strajku.

Nauczyciele, podobnie jak inne grupy zawodowe, mają prawo do strajku. Urząd nie ma podstaw do utrudniania jego wszczęcia lub prowadzenia. Musi się on odbyć ze wszelkimi jego konsekwencjami.

Rozumiem postulaty środowiska oświatowego, ale najważniejsze to zapewnienie opieki i bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży. Mając świadomość, że skutki zapowiadanego strajku dotkną najmłodszych mieszkańców naszej gminy dyrektorzy zostali zobowiązani do podjęcia działań mających na celu zminimalizowanie jego skutków.

W przypadku, gdy dyrektor uzna, że nie ma możliwości zapewnienia opieki i bezpieczeństwa podopiecznym w czasie akcji strajkowej, może rozważyć zawieszenie zajęć na podstawie § 18 ust. 2 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sporu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.). Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli wystąpiły na danym terenie zdarzenia, którą mogą zagrozić zdrowiu uczniów.
O zawieszeniu zajęć dyrektor zawiadamia organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Ponieważ nie można przewidzieć czy i jak długo potrwa akcja strajkowa, decyzja o zawieszeniu zajęć będzie miała miejsce na każdy kolejny dzień.

Informacje o bieżącej sytuacji i podejmowanych działaniach umieszczane będą na stronach internetowych szkół i przedszkoli, dziennikach elektronicznych oraz tablicach ogłoszeń w szkołach
i przedszkolach. Dlatego zwracam się do Państwa z prośbą o monitorowanie informacji i stosowanie się do zamieszczanych przez dyrektorów komunikatów.

Aby zagospodarować wolny czas w trakcie strajku, dzieci i młodzież będą mogły skorzystać ze specjalnej oferty zaproponowanej przez libiąskie instytucje kultury, szczegóły będą zamieszczane bezpośrednio na stronach LCK czy Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Szanowni Państwo, wyrażam nadzieję, że zgodna współpraca i wyrozumiałość pomogą sprostać wyzwaniom, które staną przed nami w tym szczególnym czasie.

Burmistrz Libiąża

Jacek Latko

Font Resize
Contrast