2016 – Rokiem Henryka Sienkiewicza

W 170. rocznicę urodzin oraz 100. rocznicę śmierci Henryka Sienkiewicza Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, mając na uwadze zasługi dla Narodu i nieoceniony udział w dziele odrodzenia Polski, uczcił Jego pamięć i postanowił ustanowić rok 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza. Henryk Sienkiewicz to pierwszy Polak uhonorowany Nagrodą Nobla w dziedzinie literatury, doceniony za całokształt twórczości i – jak wówczas stwierdzono – rzadko spotykany geniusz, który wcielił w siebie ducha Narodu. Jego powieści historyczne podtrzymywały kolejne pokolenia Polaków w czasach narodowych niedoli. Za swoje obywatelskie zasługi dla Ojczyzny przez współczesnych zwany „Hetmanem Duchowym Polaków”, a za etos dobroczynności – „Wielkim Jałmużnikiem Narodu”. Twórczość Henryka Sienkiewicza, działalność społeczna i nieustanne orędownictwo za niepodległym państwem polskim odegrały niezwykle istotną rolę w odzyskaniu przez Polskę wolności. 

Szkolne działania (zdjęcia tutaj) związane z Rokiem Sienkiewiczowskim miały na celu przybliżenie postaci Henryka Sienkiewicza – światowej sławy pisarza, noblisty i ambasadora polskości oraz popularyzację jego twórczości, rozwijanie zainteresowań sztuką i uwrażliwianie na słowo pisane, rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów, rozbudzanie wrażliwości i smaku artystycznego poprzez obcowanie w twórczością literacką, podnoszenie poziomu wiedzy literackiej, upowszechnianie czytelnictwa klasyki literatury polskiej wśród młodzieży oraz propagowanie piękna mowy ojczystej, pogłębianie uczuć patriotycznych, zachęcanie uczniów do współzawodnictwa i samodzielnego wyszukiwania informacji, wspieranie ucznia zdolnego, kształcenie umiejętności kojarzenia autora i bohaterów z tekstem literackim.

Działania te skupiły się wokół wybranych obszarów.

– Opracowano i wykonano ekspozycje ścienne o treściach edukacyjnych związanych z pisarzem „2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza” oraz „O  Litwosie i jego twórczości”, ”. Obydwie gazetki dostarczyły wszystkich ważnych informacji do quizów oraz konkursu wiedzy o pisarzu.

– Przygotowano i wygłoszono pogadanki o Henryku Sienkiewiczu na lekcjach języka polskiego oraz na lekcjach bibliotecznych. Przekazy te wzbogacono prezentacjami multimedialnymi
i nagraniami wybranych utworów Sienkiewicza oraz biograficznym filmem animowanym „Przygody Henryka, zwanego też Litwosem.”.

– w Internetowym Teatrze TVP dla szkół uczniowie klas IV – VI zobaczyli  inscenizację wielkiej historycznej powieści „Krzyżacy”. Była to pierwszej adaptacja tego dzieła w formie teatru lalek, a podjął się jej Teatr „Miniatura” w Gdańsku, który przygotował dla widzów nietuzinkową propozycję teatralną. Uczniowie wcześniej przygotowali się do odbioru tego widowiska i poznali fabułę powieści, aby w pełni mogli odczytać pokazywane wydarzenia.

– Ogłoszono i przeprowadzono dwa konkursy tematyczne zawiązane z Patronem Roku : „Żyłem i pisałem, krzepiąc serca nadzieją wolności”- Życie i twórczość Henryka Sienkiewicza – Szkolny Konkurs Wiedzy o Pisarzu oraz Szkolny Konkurs Plastyczny „Henryk Sienkiewicz naszymi oczami”, który przebiegał w następujących kategoriach: „Moja ilustracja W pustyni i w puszczy” – dla klas I – VI  „Jubileuszowa pocztówka z Sienkiewiczem” – dla klas IV – VI.

– Nawiązano współpracę Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku, które odwiedzili uczniowie klas IV – VI uczestnicząc w lekcjach muzealnych : „ Z wizytą w Sienkiewiczowskim Oblęgorku” oraz „Afrykańska podróż Henryka Sienkiewicza” podczas trzydniowej wycieczki w Góry Świętokrzyskie. Była to finalizacja szkolnych działań związanych z Rokiem Sienkiewicza.

– Dla uczniów starszych klas zorganizowano seanse filmowe, podczas których oglądano fragmenty sfilmowanych utworów Henryka Sienkiewicza, między innymi dwie wersje „W pustyni i w puszczy”, „Krzyżaków”, „Trylogię”, „Quo vadis”. Uczniowie mieli możliwość wypożyczenia tych filmów w szkole i oglądnięcia ich w całości w domu.

– Na podsumowanie Roku Henryka Sienkiewicza dnia 2 grudnia 2016 r. Szkolne Koło Teatralne wystawiono historyczno – literackie widowisko „Spotkanie z pisarzem i jego twórczością”.

Inicjatorkami i organizatorkami szkolnych działań wokół postaci Henryka Sienkiewicza były panie: Renata Malicka, Grażyna Tuszyńska, Elwira Świtalska, Agnieszka Niezgodzka.

Font Resize
Contrast