1 kwietnia Sprawdzian szóstoklasisty

W dniu 1 kwietnia 2014 roku o godzinie 9.00 odbędzie się sprawdzian w klasie szóstej Szkoły Podstawowej.

W tym dniu szóstoklasiści przychodzą do szkoły na godzinę 8:30.

Uczniowie klas 6 przychodzą w strojach odświętnych i przynoszą legitymację szkolną, przybory i długopisy z czarnym tuszem. Do sal nie wolno wnosić telefonów komórkowych i innych urządzeń.

W dniu 1 kwietnia 2014 roku pozostali uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gromcu mają dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Przedszkole pracuje zgodnie z planem.

Font Resize
Contrast