Organizacje uczniowskie i koła zainteresowań

Wolontariat to dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.

Szkolne Koło Wolontariatu jest inicjatywą młodzieży, skierowaną do ludzi młodych, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne. 

Wolontariuszem jest ten, kto dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz osób, organizacji pozarządowych, a także rozmaitych instytucji działających w różnych obszarach społecznych.

Określenie bezpłatna nie oznacza bezinteresowna, lecz bez wynagrodzenia materialnego. W rzeczywistości wolontariusz uzyskuje liczne korzyści niematerialne: satysfakcję, spełnienie swoich motywacji (poczucie sensu, uznanie ze strony innych, podwyższenie samooceny itd.), zyskuje nowych przyjaciół i znajomych, zdobywa wiedzę, doświadczenie i nowe umiejętności.

Wolontariat – plan pracy

 

Szkolne Kasy Oszczędzania to największy i najstarszy w Polce program edukacji finansowej. W naszej szkole działa SKO (Szkolna Kasa  Oszczędności) pod patronatem Banku PKO BP w Chrzanowie. Pierwszym krokiem współpracy z bankiem była prezentacja celów i zasad organizacji SKO przez przedstawicieli banku dla rodziców uczniów naszej szkoły.

Opiekun SKO pani Sylwia Mochel – Gierula została przeszkolona pod kątem prawidłowego zarządzania uczniowskimi pieniędzmi.

Pomysł powstania SKO w naszej szkole  narodził się z myślą zaszczepienia wśród uczniów idei gospodarowania posiadanymi kieszonkowymi, oszczędnościami, itp. Chcemy pokazać uczniom, że nawet najmniejszy systematycznie odkładany pieniądz w bliższej czy dalszej przyszłości przyniesie zysk w postaci:

– zgromadzonej kwoty na zakup wymarzonej rzeczy,

– kieszonkowego na wycieczkę czy wakacje,

– nagrody za systematyczne oszczędzanie w SKO.

Dzięki udziale w programie uczniowie:

– nauczą się zarządzania finansami osobistym

– wyrobią w sobie nawyk świadomego oszczędzania

-zdobędą wiedzę na temat oszczędzania i roli pieniądza we

współczesnym świecie

– nabędą praktyczne umiejętności z zakresu korzystania z usług bankowych.

SKO – informacje

 

Program przeznaczony jest dla uczniów od 6. do 13. roku życia

PKO BANK POLSKI wprowadza pakiet bezpłatnie prowadzonych elektronicznych kont dla uczniów. W nowej ofercie, każde dziecko oszczędzające w SKO otrzyma legitymację ze swoim indywidualnym numerem konta SKO, na które można będzie wpłacać u opiekuna SKO.

 

Oprocentowanie wynosi 5% w skali rocznej do kwoty 2,5 tysiąca i 2% powyżej tej kwoty. Kapitalizacja odsetek jest co tydzień. Wypłat można dokonać za pośrednictwem opiekuna SKO lub rodziców.

W serwisie sko.pkobp.pl dzieci będą mogły w bezpieczny sposób zarządzać swoim kontem:

– podglądać stan środków,

– historię oszczędzania i wyliczać zysk.

Serwis jest dostosowany do wieku uczniów. Wykorzystuje grafikę, dźwięki i animację.

Zachęcamy uczniów naszej szkoły do skorzystania z nowej oferty SKO oraz zapraszamy do oszczędzania.